Slot Machine 2.0 Hackerrank - On Game Nền Tảng Cờ Bạc Trực Tuyến